mentiuni legale

Continuarea navigării pe acest site este echivalentă cu acceptarea fără rezerve a următoarelor dispoziții și condiții de utilizare.
Actuala versiune on-line a acestor condiții de utilizare este singura opozabilă pe toată durata utilizării site-ului până la înlocuirea acesteia cu o nouă versiune.

Article 1. Informații legale

Site (numit „site-ul” în cele ce urmează): www.magadesport.ro

Editor (numit „editorul” în cele ce urmează): PEOPLE VISION cu un capital de 1 000 euros, cu Strada Nades, Nr 31-37, Camera 1, Etaj Demisol, Bucaresti Sectorul 1 – Postal 10011, identificat 49315168
Directorul publicației: Ionela Costrus.
Adresă electronică: contact@peoplevision.io

Gazdă (numită „gazda” în cele ce urmează):

Infomaniak Network SA
Rue Eugène Marziano 25
1227 Les Acacias (GE)

Article 2. Accesul la site

Accesul la site și utilizarea acestuia sunt rezervate unei folosiri strict personale Vă angajați să nu utilizați acest site și informațiile sau datele pe care le conține în scopuri comerciale, politice, publicitare și pentru orice altă formă de solicitare comercială, în particular trimiterea de mesaje electronice nesolicitate.

Article 3. Conținutul site-ului

Orice marcă, logo, text, comentariu, ilustrație, imagine animată sau neanimată, secvență video, sunet, precum și orice aplicație informatică putând fi utilizată pentru a face să funcționeze acest site și, mai general, orice element reprodus sau utilizat pe acest site, sunt protejate de legile în vigoare în numele proprietății intelectuale.
Acestea constituie deplina proprietate a editorului sau a partenerilor acestuia. Orice reproducere, utilizare sau adaptare, sub orice formă, a unei părți sau a tuturor acestor elemente, inclusiv aplicațiile informatice, fără acord prealabil în scris din partea editorului, sunt strict interzise. Faptul că editorul nu angajează o procedură imediat după ce ia cunoștință de aceste utilizări neautorizate, nu echivalează cu acceptarea acestor utilizări și cu renunțarea la urmăriri.

Article 4. Contribuțiile dvs.

Orice conținut, în particular fotografie, text, comentariu, dată, grafic sau ilustrație pe care o propuneți, trimiteți sau publicați pe website-ul nostru, rămâne sub întreaga dvs. responsabilitate.
Vă angajați în particular:
• Să nu publicați contribuții cu caracter injurios, incitând la ură, rasist, xenofob, sexist, homofob, revizionist, discriminant sau pornografic, să nu utilizați funcționalitățile participative în scopuri comerciale, politice, religioase, publicitare (listă non-exhaustivă) și să publicați informații incitând la și permițând contrafacerea de lucrări sau software, sau explicând metode de această natură.
• Să vă asigurați că puteți justifica la orice moment orice drept sau autorizație cerute de reproducerea oricărui text, imagine, sunet, video conținut în fiecare dintre contribuțiile aduse. Să garantați că societatea noastră este într-adevăr deținătoarea tuturor drepturilor aferente conținutului publicat și/sau, în cazul în care conținutul este liber de drept, trebuie să indicați numele și sursa publicațiilor și/sau scrierilor eventualilor terți pe care îi citați sau utilizați.

Să acceptați ca societatea noastră să utilizeze, reproducă, difuzeze sau modifice conținuturile dvs., în particular pe website-urile sale sau/și cele ale societăților Grupului, în rapoartele sale anuale, în studii sau cu prilejul intervențiilor publice. Se precizează că se exclude orice utilizare comercială a conținuturilor puse la dispoziție.

Article 5. Gestionarea site-ului

Pentru buna gestionare a site-ului, editorul poate, la orice moment:

 • Să suspende, să întrerupă sau să limiteze accesul la întregul site sau la o parte a acestuia, să rezerve accesul la site, sau la anumite părți ale site-ului, pentru o categorie determinată de internauți;
 • Să suprime orice informație care ar putea perturba funcționarea site-ului sau contravenind legilor naționale sau internaționale, sau regulilor Netichetei;
 • Să suspende site-ul pentru a realiza aduceri la zi.

Article 6. Responsabilități

Responsabilitatea editorului nu poate fi angajată în caz de defecțiune, pană, dificultate sau întrerupere de funcționare, împiedicând accesul la site sau la una dintre funcționalitățile acestuia.
Răspunderea pentru materialul pe care îl folosiți pentru a vă conecta la site, vă revine în întregime. Trebuie să luați toate măsurile adecvate pentru a vă proteja materialul și propriile date, în particular împotriva atacurilor virale prin Internet. Sunteți, de altfel, singurul răspunzător de site-urile și datele pe care le consultați.
Editorul nu va putea fi făcut răspunzător în caz de urmărire penală care v-ar viza:

 • Din pricina folosirii site-ului sau a oricărui serviciu accesibil via Internet;
 • Din pricina nerespectării din partea dvs. a condițiilor generale.
  Editorul nu este răspunzător de daunele provocate dvs. înșivă, terților și/sau echipamenului dvs., datorate conectării sau utilizării site-ului, fapt prin care renunțați la orice acțiune împotriva acestuia.
  Dacă editorul este în situația de a fi supus une proceduri amiabile sau judiciare datorate utilizării pe care o dați site-ului, acesta se va putea întoarce împotriva dvs. pentru a obține indemnizarea oricăror prejudicii, sume, condamnări și cheltuieli care ar putea decurge din această procedură.

Article 7. Legături hipertext

Orice instalare de legături hipertext de orice fel către întregul site sau o parte a acestuia, este strict interzisă, mai puțin în caz de autorizație prealabilă în scris din partea editorului, solicitată prin poștă la adresa următoare: Strada Nades, Nr 31-37, Camera 1, Etaj Demisol, Bucaresti Sectorul 1. Editorul este liber de a refuza această autorizație fără a avea a-și justifica în vreun fel decizia. În cazul în care editorul și-ar acorda autorizația, aceasta nu este în orice caz decât temporară și poate fi retrasă în orice moment, fără vreo obligație de justificare din partea editorului.
În orice caz, orice legătură trebuie înlăturată la simpla cerere a editorului.
Orice informație accesibilă via o legătură către alte site-uri nu se află sub controlul editorului care declină orice răspundere cu privire la conținutul acestora.

Article 8. Protecția datelor cu caracter personal

Societatea PEOPLEVISION SRL, în calitate de responsabil de prelucrare, poate fi adusă în situația de a culege anumite date personale, incluzând: datele de identificare și de contact (nume, prenume, adresă e-mail, adresă, număr de telefon), CV, parcurs școlar și profesional privind candidații care aplică spontan sau care răspund la ofertele de slujbă existente.

Informațiile culeses sunt înregistrate într-un fișier informatic și sunt prelucrate în scopul de vă studia candidatura pentru a ne permite de a decide dacă aceasta corespunde postului pentru care sunteți candidat sau pentru orice post în cadrul societății noastre și, mai general, pentru a gestiona procesul de recrutare și a vă contacta pentru a se pune de acord în privința interviurilor, dar și, sub rezerva absenței de opoziție din partea dvs., pentru a vă contacta pe viitor dacă s-ar prezenta oportunități care v-ar putea corespunde.

Această prelucrare este, pe de o parte, necesară executării demersurilor precontractuale, anume analizei candidaturii dvs. și pentru a determina dacă dorim să încheiem un contract de muncă cu dvs.; și, pe de altă parte, este fondată pe interesul legitim al societății noatre, atunci când păstrăm dosarul dvs. pentru a vă recontacta în eventualitatea unei oportunități care v-ar corespunde. Această prelucrare participă astfel la optimizarea procesului de recrutare al societății noastre și este benefică atât pentru candidați, cât și pentru societatea noastră.

Toate aceste categorii de date personale au un caracter obligatoriu. Atunci când trimiteți o candidatură on-line, vă indicăm clar care informații sunt obligatoriu cerute și care sunt facultative.
Datele dvs. sunt accesibile în intern numai serviciilor care au nevoie să aibă acces la date pentru finalitățile menționate mai sus: serviciul de resurse umane și departamentul intern de care este legat postul pentru care sunteți candidat.
În fine, ne putem afla în situația de a colabora cu prestatori de servicii care acționează în calitate de subcontractanți pentru a executa prestații legate de prelucrarea datelor pe care le folosim. Acești prestatori intervin în particular pentru servicii de găzduire, prelucrare a datelor, gestiune de baze de date sau mentenanță informatică. Acești prestatori nu acționează decât conform instrucțiunilor din partea societății noastre și au aceleași obligații de securitate și confidențialitate ca și noi.
Datele culese sunt păstrate atâta timp cât este necesar pentru realizarea finalităților pentru care le-am cules și prelucrat. În cazul în care candidatura dvs. este reținută și sunteți angajat de societatea noastră, datele dvs. vor fi păstrate pe toată durata prezenței dvs. în cadrul societății noastre (durata contractului de muncă) și pe durata prescripției aplicabile, după care acestea vor fi suprimate (5 ani după plecarea dvs.). În cazul în care candidatura dvs. nu este reținută, datele dvs. vor fi păstrate pe o durată de 6 luni, după care vor fi suprimate. Dacă dorim să vă păstrăm dosarul dincolo de această durată, vă vom informa. Datele culese sunt automat distruse după 2 ani de la ultimul contact.
Informațiile dvs. personale vor fi păstrate pe servere sigure și vor fi menținute strict confidențiale. Societatea noastră se angajează să ia toate măsurile rezonabile și adecvate, pe plan organizațional și tehnic, pentru a împiedica orice divulgare, utilizare, alterare, pierdere sau distrugere a datelor cu caracter personal pe care le veți fi furnizat.
Conform regulamentelor aplicabile, dispuneți de următoarele drepturi asupra datelor dvs. cu caracter personal: – Dreptul la informare, – Dreptul de acces, – Dreptul de rectificare, – Dreptul de ștergere, – Dreptul la limitarea prelucrării, – Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor dvs. atunci când prelucrarea se bazează pe un interes legitim al societății noastre, – Dreptul la portabilitea datelor, – Dreptul de a face să ne parvină directive particulare privind soarta datelor dvs. cu caracter personal după decesul dvs., – Dreptul de a introduce o reclamație pe lângă CNIL.
Pentru a exersa aceste drepturi sau pentru orice întrebare asupra prelucrării datelor dvs. în acest dispozitiv, puteți contacta Serviciul de resurse umane: Strada Nades, Nr 31-37, Camera 1, Etaj Demisol, Bucaresti Sectorul 1. Dacă estimați, după ce ne veți fi contactat, că drepturile dvs. legate de „Informatică și libertăți”” nu sunt respectate, puteți adresa o reclamație la CNIL.

Article 9. Cookie-uri

Accesând website-ul, acceptatți utilizarea cookie-urilor de către societatea PEOPLE VISION, răspunzătoare de prelucrarea datelor legate de cookie-urile plasate pe aparatul dvs. Cookie-urile sunt mici fișiere de date/de trasare depuse pe aparatul folosit (calculator, mobil, tabletă, etc.) de îndată ce consultați in website via programul dvs. de navigare. Cookie-urile sunt stocate pe discul dur al aparatului dvs. fără riscul de a-l strica.

Se utilizează diferite tipuri de cookie-uri:

 • Cookie-uri strict necesare: Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru a ne permite să navigăm pe site-ul nostru și să utilizăm modalitățile acestuia.
 • Cookie-uri de performanță: Aceste cookie-uri culeg analize de informații; privind modalitățile de utilizare a site-ului nostru de către utilizatori, de exemplu paginile cele mai vizitate, și dacă vizitatorii primesc mesaje de eroare din parte site-ului.
  Prin aceasta, sunt incluse, în particular, cookie-urile analitice generate de Google Analytics și cookie-urile persistente de personalizare a interfeței utilizatorului (alegerea limbii sau a prezentării, de exemplu).
  Această informație este folosită numai pentru a gestiona site-ul și a îmbunătăți experiența utilizatorului.
  Informația nu este utilizată pentru a crea profiluri de utilizator sau pentru a primi publicitate specifică.

Cookie-urile pot fi utilizate pe calculatorul dvs. sau pe aparatul mobil, pe durate diferite. Anumite cookie-uri sunt „cookie-uri de sesiune”, ceea ce înseamnă că nu există decât atunci când navigatorul dvs. este deschis și sunt automat suprimate când închideți navigatorul sau când părăsiți aplicația. Alte cookie-uri sunt „cookie-uri permanente” care supraviețuiesc închiderii navigatorului sau aplicației dvs. și pot fi utilizate de către website-uri și aplicații pentru a vă recunoaște calculatorul atunci când, ulterior, redeschideți navigatorul sau aplicația. Anumite cookie-uri pe care le folosim pot fi cookie-uri permanente. Atunci când vi se cere consimțământul cu privirea la utilizarea acestora, durata de validitate a consimțământului la depunerea cookie-urilor, este de 13 luni.

Article 10. Fotografii și reprezentarea produselor

Fotografiile însoțind descrierea produselor, nu sunt contractuale și nu angajează răspunderea editorului.

Article 11. Condiții de serviciu
Acest site este propus în limbajele HTML5 și CSS3; pentru un mai bun comfort de utilizare și un grafism mai plăcut, vă recomandăm să recurgeți la navigatoare moderne precum Safari, Firefox, Chrome, etc.


Article 12. Legea aplicabilă și tribunalele competente

Prezentele condiții de utilizare a site-ului sunt guvernate de legea franceză și supuse competenței tribunalelor din Paris, sub rezerva atribuirii unei competențe specifice decurgând dintr-un text de lege sau regulament particular.

Article 13. Contact

Pentru orice întrebare, informație asupra produselor prezentate pe acest site sau privind site-ul însuși, puteți lăsa un mesaj la următoarea adresă: contact@peoplevision.io