Politica de Confidențialitate

Conștientă de importanța asigurării confidențialității datelor, compania PEOPLE VISION, deținătoare a mărcii magadesport®, își asumă angajamente puternice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal

Scopul acestei politici de protecție a datelor cu caracter personal este de a informa utilizatorii de internet cu privire la angajamentele și măsurile luate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal.

Această politică de confidențialitate poate fi modificată în orice moment. Prin urmare, vă sfătuim să consultați această pagină în mod regulat pentru a vă informa cu privire la orice modificări.
Domeniul de aplicare al acestei politici de confidențialitate
Aceste Reguli de Confidențialitate se aplică serviciilor, site-urilor și aplicațiilor mobile oferite de PEOPLE VISION, precum și serviciilor oferite pe site-urile partenere.

Notă pentru vizitatori și utilizatori ai Site-urilor: fiecare Site este supus unor Termeni de utilizare specifici disponibili pe fiecare dintre Site-uri și care fac parte din această Politică. Utilizarea de către dvs. a site-urilor, precum și a datelor cu caracter personal pe care sunteți de acord să le comunicați pe site-uri sunt supuse prevederilor acestei politici și ale Termenilor de utilizare aplicabili.
Controlor de date
Responsabilul de prelucrare a datelor cu caracter personal este PEOPLE VISION.
Informațiile referitoare la compania PEOPLE VISION sunt disponibile în avizele sale legale.

Date colectate
PEOPLE VISION are grijă să colecteze numai date strict necesare scopului prelucrării implementate.

Datele colectate de PEOPLE VISION sunt colectate prin formulare completate de utilizatorul de internet, prin încărcare de conținut online, prin abonarea la servicii online, prin abonarea la newsletter-ul PEOPLE VISION, prin cookie-uri, la conectarea la site, în timpul unui apel telefonic, la trimitere. un mesaj electronic sau prin trimiterea de corespondență către unul dintre serviciile PEOPLE VISION.

Datele colectate pot include următoarele:

Date de identificare a prospectilor/clientilor precum Cod intern, Civilitate, Nume, Prenume, Data nasterii, Adresa, Identificator adresa, Telefon, E-mail, Act de identitate, Nume companie si SIREN daca firma;
Date referitoare la urmarirea relatiei comerciale precum: numarul de telefon de apelat, Data apelului inapoi, Produs, Oferta si optiuni subscrise, Partener, Originea si Provenienta vanzarii sau comenzii, schimburi cu prospectul/clientul , Data și numărul comenzii, starea comenzii, identificatorul de call center atribuit urmăririi, cont de client;
Date referitoare la mijloacele de plată: Data, Metoda și stadiul plății, Numărul tranzacției, Suma;
Date în scop de prospectare comercială pentru a oferi un serviciu similar pe un alt produs: newsletter Optin;
Date de conectare pentru statistici de măsurare a audienței în vederea îmbunătățirii serviciilor noastre: adresa IP, Cookie-uri, Trasoare (data/ora/durata vizitei, paginile vizualizate), Tip browser, Sistem de operare;
Date legate de abonamentul la newsletter: Email, Data abonamentului, Starea citirii e-mailului;
•Date referitoare la formularele de contact și observațiile: Data, Mesajul și Subiectul solicitării;
Date referitoare la gestionarea recenziilor în urma unei comenzi: Notă și Comentariu;
Date referitoare la exercitarea drepturilor personale: Act de identitate;
Societatea PEOPLE VISION indica utilizatorului de Internet pe formularul de colectare datele necesare prestarii serviciului acestuia prin aplicarea urmatorului semn: „*”. In lipsa unui raspuns din partea utilizatorului de internet pe campurile mentionate ca fiind obligatorii, acesta din urma nu se va putea inregistra si nu se va putea beneficia de serviciile oferite de societatea PEOPLE VISION.

PEOPLE VISION poate cere utilizatorilor de Internet să răspundă la sondaje care sunt utilizate în scopuri științifice și statistice.

Apelurile telefonice pot fi înregistrate cu acordul persoanei în cauză pentru a îmbunătăți calitatea serviciului, pentru a evalua și pentru a instrui agenții call center.

Site-urile noastre folosesc cookie-uri pentru a măsura audiența și pentru a personaliza serviciile și ofertele pe care le oferim pentru a vă facilita navigarea pe site-urile noastre. Pentru mai multe informații și pentru a vă opune depunerii cookie-urilor, vă rugăm să consultați politica noastră de gestionare a cookie-urilor.

Informații speciale pentru părinți
Paginile noastre nu sunt adresate copiilor sub 16 ani și nu colectăm cu bună știință Date cu caracter personal de la copii. Cu toate acestea, politica PEOPLE VISION este de a respecta legea atunci când legea cere autorizarea unui părinte sau tutore înainte de colectarea, utilizarea sau dezvăluirea Datelor cu Caracter Personal ale copiilor. Dacă un părinte sau un tutore devine conștient că copilul lor ne-a furnizat Date cu caracter personal fără consimțământul său, vă rugăm să ne contactați la contact[at]peoplevision.io. Dacă aflăm că un copil ne-a furnizat Date personale, vom șterge informațiile acestuia din fișierele noastre.
Scopurile colectării datelor cu caracter personal
Tratamentul este necesar:

executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau executarea unor măsuri precontractuale luate la cererea acesteia din urmă.
precum și interesele legitime urmărite de PEOPLE VISION de a-și îmbunătăți serviciile și de a înțelege așteptările utilizatorilor, permițând în special protecția drepturilor și datelor utilizatorului.
Utilizatorul de internet, persoană fizică, este informat că informațiile colectate sunt supuse unei prelucrări informatice destinate efectuării de operațiuni referitoare la:

Livrarea comenzilor
Este posibil ca apelurile telefonice să fie înregistrate cu acordul persoanei în cauză pentru a îmbunătăți calitatea serviciului, pentru a evalua și pentru a instrui agenții call center.
Destinatarii datelor personale
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite următorilor destinatari, în scopurile prevăzute în această Politică:

Persoanele responsabile cu departamentul de marketing, departamentul de vânzări, departamentele responsabile cu gestionarea relațiilor cu clienții și prospectare, departamentele administrative, departamentele IT și tehnice precum și managerii lor de linie;
Subcontractanții PEOPLE VISION;
Partenerii de afaceri ai PEOPLE VISION autorizati sa efectueze prelucrari de date;
Organizația însărcinată cu gestionarea listei de opoziție la cold calling;
Autorități administrative sau judiciare autorizate de legea franceză.
Ori de câte ori împărtășim informațiile dvs., de exemplu cu un partener care oferă servicii în numele nostru, cum ar fi plata cu cardul de credit sau trimiterea de corespondență poștală, solicităm acestor destinatari să recunoască politicile noastre de confidențialitate și procesare a datelor și să adere la principiile lor.
Securitate
PEOPLE VISION a implementat măsuri fizice, organizatorice, procedurale, tehnice și de personal riguroase și adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Transferul de date în afara Uniunii Europene
Unele date pot fi stocate pe servere situate în Statele Unite, care aderă la Scutul de protecție a datelor UE-SUA (Privacy Shield).

Unele date menționate mai sus pot implica transferuri de date cu caracter personal către o țară care nu este membră a Spațiului Economic European, a cărei legislație privind protecția datelor cu caracter personal diferă de cea a Uniunii Europene.

Țara în cauză nu a făcut obiectul unei decizii de adecvare emisă de Comisie.
În acest context, PEOPLE VISION a implementat contracte de prelucrare a datelor bazate pe Clauzele Contractuale Standard ale Comisiei Europene.
Perioada de păstrare a datelor
PEOPLE VISION reține datele cu caracter personal doar pentru timpul necesar operațiunilor pentru care au fost colectate și cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Gestionarea fișierelor clienți/prospect:
Persoana fizică este, de asemenea, informată că societatea PEOPLE VISION va păstra datele transmise conform criteriilor și recomandărilor disponibile în standardele sale de referință: standardul simplificat nr.48 și standardul simplificat nr.56.

Datele clienților sunt păstrate pe durata relației comerciale, putând fi păstrate în scop de prospectare comercială pentru maximum 3 ani de la încheierea acestei relații comerciale.
Datele prospectului sunt păstrate pe o perioadă de 3 ani de la colectarea lor sau de la ultimul contact din partea prospectului.
Informațiile stocate în terminalul utilizatorului (cookie-uri) sau orice alt element utilizat pentru identificarea utilizatorilor și care permite trasabilitatea utilizatorului sunt păstrate timp de 12 luni.
Datele referitoare la actele de identitate pentru exercitarea drepturilor personale se păstrează pe o perioadă de maximum 1 an. În cazul unui drept de opoziție, aceste date pot fi arhivate timp de 3 ani.
Datele cardului de credit nu sunt stocate.
Gestionarea trimiterii buletinului informativ (buletin informativ)
PEOPLE VISION păstrează adresa de e-mail atât timp cât persoana vizată nu se dezabonează (prin linkul de dezabonare integrat în newslettere) și aplică o regulă de dezabonare automată în cazul nedeschiderii după 11 ori sau după 3 ani.

Formular de contact Managementul datelor
PEOPLE VISION păstrează aceste date timp de 3 ani.

Atribuirea, gestionarea și executarea contractelor de asigurare:
Persoana fizică este, de asemenea, informată că societatea PEOPLE VISION va păstra datele transmise conform criteriilor și recomandărilor CNIL disponibile în standardul său de referință: standardul simplificat nr.16.

Durata de păstrare a datelor la încheierea unui contract: Perioadele de păstrare trebuie să permită respectarea termenelor de prescripție rezultate, în special, din Codul asigurărilor și Codul civil.
Perioada de păstrare a datelor în lipsa încheierii unui contract: Datele pot fi păstrate pe o perioadă de 3 ani de la colectarea lor de către operatorul de date sau de la ultimul contact din partea prospectului.
Apeluri telefonice :
Apelurile telefonice pot fi înregistrate cu acordul persoanei în cauză. Aceste date sunt păstrate maxim 6 luni conform criteriilor și recomandărilor CNIL disponibile în standardul său de referință nr.57.

Drepturile subiectului datelor
Dreptul de acces, rectificare, limitare și ștergere
În conformitate cu legea „Informatique et Libertés” din 6 ianuarie 1978 modificată în 2004 și 2016 și cu Regulamentul General de Protecție a Datelor, orice persoană fizică are dreptul:

acces la date (limitat la două cereri de acces pe an și sub rezerva unei dovezi de identitate),
rectificarea datelor,
ștergerea informațiilor care îl privesc în condițiile prevăzute la articolul 17 din Regulamentul general privind protecția datelor,
dreptul la restricționarea prelucrării,
dreptul de a defini directive generale și specifice care să definească modul în care intenționează să își exercite aceste drepturi după moartea sa.
Dreptul de opozitie
Dreptul de opozitie
Persoana fizică are, de asemenea, dreptul de a se opune prelucrării datelor sale personale, precum și dreptul de a se opune ca aceste date să fie utilizate în scopuri de prospectare comercială.

Dreptul la portabilitatea datelor
Persoana vizată are, de asemenea, dreptul la portabilitatea datelor sale. În conformitate cu articolul 20 din GDPR, persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc pe care le-a furnizat companiei PEOPLE VISION, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, și are dreptul de a transmite aceste date către alt operator de date fără ca societatea PEOPLE VISION căreia i-au fost comunicate datele cu caracter personal să o împiedice.

Exercitarea drepturilor
Persoana vizată își poate exercita aceste drepturi contactând PEOPLE VISION, menționând numele de familie, prenumele și adresa de e-mail și făcând dovada identității sale, în conformitate cu Capitolul III din Regulamentul General de Protecție a Datelor:

la adresa de e-mail contact@peoplevision.io sau prin poștă la următoarea adresă: PEOPLE VISION, Bucaresti